PRIVATE 25 – Saint Petersburg. The Inner City

10.00

Title: SAINT PETERSBURG – The Inner City | Publication: 2003 / Softcover / 84 pages / 24×28 cm. Photographers: Aleksey Tichonov, Alexander Nikiporets, Alexey Zelensky, Alla Esipovich, Andrey Kuznetsov, Asya Nemchenok, Boris Mihalevkin, Dmitry Goryachev, Dmitry Provotorov, Igor Lebedev, Lida Veretshagina, Ludmila Tabolina, Olga Korsunova, Sergei Esvi, Sergei Panteleev, Sergei Shitov, Sergei Sveshnikov, Sergei Tsherbakov & Andrey Smirnov, Timur Bagov. | Writers: Alexander Olshansky, Andrej Shliahov, Asya Nemchenok, Dmitryi Shaghin, Elena Schvarz, Igor Chinko, Mikhail Sapego, Orest Kotsuba, Pavel Krusanov, Sergei Nosov, Serghei Grinberg, Tatiana Voltskaia, Valeryi Chereshnia, Vladimir Gandelsman. | Introduction by Sergei Nosov. | Concept by Asya Nemchenok.

Out of stock

Back to top button