Don't forget

1.99 | PRIVATE 50 | 2010 | True or real? China

PRIVATE 50, China. True or Real? (cover photo Yan Ming)

Title: True or real? China • Publication: Autumn 2010 / Softcover / 84 pages / 21×26 cm. • Photographers: Wang Mei, Ma Hongjie, Jiao Jian, Li Jun, Yan Ming, He Jin, Feng Li, Zhang Xiaoming, Tian Ye, Mu Ge, Wang Tong, Li Si, Su Sheng, Zhou Qing, Liu Jingxun, Zhang Xiao • Introduction by: Monica Dematté.

Buy PRIVATE 50 > only € 1.99

Buy PRIVATE 50 > only € 1.99